Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia roślin z biochemią R.3s.FRB.NI.RROAX
Reguły punktacji przedmiotu

ROSOY.NI.07 - Ochrona Środowiska, 1 st., niestacjonarne
RROAY.NI.07 - Rolnictwo, 1 st., niestacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ROSOY.NI.07
Ochrona Środowiska, 1 st., niestacjonarne
RROAY.NI.07
Rolnictwo, 1 st., niestacjonarne
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
9
(08/09Z - 12/13L)
8
(13/14Z - 17/18Z)
7
(18/19Z - ...)
5
(15/16Z - ...)
8
(09/10Z - 09/10Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)