Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria R.3s.EKN.SL.RZAXX
Reguły punktacji przedmiotu

RZAXY.NL.06 - Zarządzanie, 1 st., niestacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
RZAXY.NL.06
Zarządzanie, 1 st., niestacjonarne
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
4
(06/07 - ...)
5
(12/13L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)