Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia środowiska R.3s.CHS.NI.ROSXX
Reguły punktacji przedmiotu

ROSOX.NM.04 - ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 2 st., niestacj. (po studiach licencjackich)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ROSOX.NM.04
ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 2 st., niestacj. (po studiach licencjackich)
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
4
(08/09Z - 16/17L)
8
(17/18Z - ...)
7
(08/09Z - 10/11Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)