Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia R.3s.BIO.SI.RROXZ
Reguły punktacji przedmiotu

RBIOZ.SI.07 - Biogospodarka, 1 st., stacjonarne
RROXZ.SI.07 - Rolnictwo, 1 st., stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
RBIOZ.SI.07
Biogospodarka, 1 st., stacjonarne
RROXZ.SI.07
Rolnictwo, 1 st., stacjonarne
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 4
(23/24Z - 23/24Z)
4
(19/20Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)