Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe i praca magisterska R.2s.SDiPM.SM.ROSXY
Reguły punktacji przedmiotu

ROSOY.SM.03 - Ochrona Środowiska, 2 st., stacj. (po studiach inżynierskich)
ROSOY.SM.04 - Ochrona Środowiska, 2 st., stacj. (po studiach licencjackich)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ROSOY.SM.03
Ochrona Środowiska, 2 st., stacj. (po studiach inżynierskich)
ROSOY.SM.04
Ochrona Środowiska, 2 st., stacj. (po studiach licencjackich)
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
10
(16/17L - 16/17L)
5
(17/18Z - ...)
5
(16/17Z - ...)
10
(14/15Z - 15/16Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)