Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gleboznawstwo R.2s.GLE.SI.RROXX
Reguły punktacji przedmiotu

RROAX.NI.07 - ZAKOŃCZONY - Rolnictwo, 1 st., niestacj.
RROAY.NI.07 - Rolnictwo, 1 st., niestacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
RROAX.NI.07
ZAKOŃCZONY - Rolnictwo, 1 st., niestacj.
RROAY.NI.07
Rolnictwo, 1 st., niestacjonarne
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
3
(06/07 - 08/09L)
5
(09/10Z - ...)
6
(09/10L - 10/11L)
6
(06/07L - 15/16L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)