Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo R.2s.GLE.SI.ROSXZ
Reguły punktacji przedmiotu

ROSOX.NI.07 - ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 1 st., niestacj.
ROSOY.NI.07 - Ochrona Środowiska, 1 st., niestacjonarne
ROSOZ.NI.07 - Ochrona Środowiska, 1 st., niestacjonarne
ROSOZ.SI.07 - Ochrona Środowiska, 1 st., stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ROSOX.NI.07
ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 1 st., niestacj.
ROSOY.NI.07
Ochrona Środowiska, 1 st., niestacjonarne
ROSOZ.NI.07
Ochrona Środowiska, 1 st., niestacjonarne
ROSOZ.SI.07
Ochrona Środowiska, 1 st., stacjonarne
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
5
(15/16L - 18/19L)
4
(06/07L - ...)
5
(11/12L - ...)
3
(21/22L - ...)
3
(19/20L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)