Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wnioskowanie statystyczne R.1s.WST.SM.REKZEX
Reguły punktacji przedmiotu

REKEY.SM.04 - Ekonomia, 2st., stacjonarne - spec. zarządz. i mark., ekonomika gosp. żywn., I.M. DD B.E.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
REKEY.SM.04
Ekonomia, 2st., stacjonarne - spec. zarządz. i mark., ekonomika gosp. żywn., I.M. DD B.E.
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
4
(09/10Z - 13/14L)
5
(14/15Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)