Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do gospodarki żywnościowej R.1s.WGZ.SL.REKYZ
Reguły punktacji przedmiotu

REKXZ.SL.06 - Ekonomia, 1st., stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
REKXZ.SL.06
Ekonomia, 1st., stacjonarne
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
4
(06/07 - ...)
4
(19/20Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)