Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne R.1s.TIN.SL.REKXX
Reguły punktacji przedmiotu

REKXX.SL.06 - ZAKOŃCZONY - Ekonomia, 1 st., stacj.
REKXY.NL.06 - Ekonomia, 1 st., niestacjonarne
REKXY.SL.06 - Ekonomia, 1st., stacjonarne
REKXZ.NL.06 - Ekonomia, 1 st., niestacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
REKXX.SL.06
ZAKOŃCZONY - Ekonomia, 1 st., stacj.
REKXY.NL.06
Ekonomia, 1 st., niestacjonarne
REKXY.SL.06
Ekonomia, 1st., stacjonarne
REKXZ.NL.06
Ekonomia, 1 st., niestacjonarne
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
3
(08/09Z - 08/09Z)
3
(17/18Z - ...)
3
(07/08Z - 07/08Z)
4
(13/14Z - 13/14Z)
2
(09/10Z - 16/17L)
2
(15/16Z - 15/16Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)