Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie procesów w środowisku R.1s.MPS.NM.ROSXX
Reguły punktacji przedmiotu

ROSOY.NM.03 - Ochrona Środowiska, 2 st., niestacjonarne (po studiach inżynierskich)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ROSOY.NM.03
Ochrona Środowiska, 2 st., niestacjonarne (po studiach inżynierskich)
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
3
(08/09Z - 14/15Z)
4
(14/15L - ...)
4
(11/12L - 11/12L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)