Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Monitoring i diagnostyka agrofagów R.1s.MDA.SM.ROSXX
Reguły punktacji przedmiotu

ROSOX.NM.03 - ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 2 st., niestacj. (po studiach inżynierskich)
ROSOY.NM.03 - Ochrona Środowiska, 2 st., niestacjonarne (po studiach inżynierskich)
ROSOY.SM.03 - Ochrona Środowiska, 2 st., stacj. (po studiach inżynierskich)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ROSOX.NM.03
ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 2 st., niestacj. (po studiach inżynierskich)
ROSOY.NM.03
Ochrona Środowiska, 2 st., niestacjonarne (po studiach inżynierskich)
ROSOY.SM.03
Ochrona Środowiska, 2 st., stacj. (po studiach inżynierskich)
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
3
(08/09Z - ...)
5
(10/11L - 10/11L)
5
(13/14L - ...)
2
(15/16 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)