Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo R.1s.GLB.SI.ROSXX
Reguły punktacji przedmiotu

ROSOX.NI.07 - ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 1 st., niestacj.
ROSOY.NI.07 - Ochrona Środowiska, 1 st., niestacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ROSOX.NI.07
ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 1 st., niestacj.
ROSOY.NI.07
Ochrona Środowiska, 1 st., niestacjonarne
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
4
(06/07 - 13/14L)
3
(14/15Z - 16/17Z)
6
(17/18Z - ...)
5
(06/07Z - 13/14Z)
5
(11/12Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)