Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia R.1s.CHE.SI.RROXX.T
Reguły punktacji przedmiotu

ROSOX.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 1 st., stacj.
ROSOY.SI.07 - Ochrona Środowiska, 1 st., stacjonarne
RROAX.NI.07 - ZAKOŃCZONY - Rolnictwo, 1 st., niestacj.
RROAY.NI.07 - Rolnictwo, 1 st., niestacjonarne
RROXX.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Rolnictwo, 1 st., stacj.
RROXY.SI.07 - Rolnictwo, 1 st., stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ROSOX.SI.07
ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 1 st., stacj.
ROSOY.SI.07
Ochrona Środowiska, 1 st., stacjonarne
RROAX.NI.07
ZAKOŃCZONY - Rolnictwo, 1 st., niestacj.
RROAY.NI.07
Rolnictwo, 1 st., niestacjonarne
RROXX.SI.07
ZAKOŃCZONY - Rolnictwo, 1 st., stacj.
RROXY.SI.07
Rolnictwo, 1 st., stacjonarne
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 8
(11/12L - ...)
8
(12/13L - ...)
4
(11/12Z - 11/12Z)
6
(12/13Z - ...)
4
(06/07 - 12/13Z)
6
(12/13Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)