Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biogeochemia R.1s.BGC.SM.ROSXX
Reguły punktacji przedmiotu

ROSOX.NM.03 - ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 2 st., niestacj. (po studiach inżynierskich)
ROSOY.NM.03 - Ochrona Środowiska, 2 st., niestacjonarne (po studiach inżynierskich)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ROSOX.NM.03
ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 2 st., niestacj. (po studiach inżynierskich)
ROSOY.NM.03
Ochrona Środowiska, 2 st., niestacjonarne (po studiach inżynierskich)
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
3
(08/09Z - ...)
6
(10/11L - 10/11L)
6
(11/12 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)