Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza instrumentalna R.1s.ANI.SM.RROXX
Reguły punktacji przedmiotu

RROAY.NM.03 - Rolnictwo, 2 st., niestacjonarne
RROXY.SM.03 - Rolnictwo, 2 st., stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
RROAY.NM.03
Rolnictwo, 2 st., niestacjonarne
RROXY.SM.03
Rolnictwo, 2 st., stacjonarne
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
5
(09/10L - 17/18Z)
7
(13/14L - ...)
4
(12/13L - 17/18Z)
5
(17/18L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)