Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gleboznawstwo O.URN.GLEB2.NI.OOGNX
Reguły punktacji przedmiotu

OOGNX.NI.08 - ZAKOŃCZONY Ogrodnictwo, niestacjonarne I stopnia (07/08)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
OOGNX.NI.08
ZAKOŃCZONY Ogrodnictwo, niestacjonarne I stopnia (07/08)
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 5
(07/08L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)