Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczne urządzenia w sadownictwie O.SAP.9SUWS.SI.OOGXX
Reguły punktacji przedmiotu

OOGOX.SI.07 - ZAKOŃCZONY Ogrodnictwo z Marketingiem, stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
OOGOX.SI.07
ZAKOŃCZONY Ogrodnictwo z Marketingiem, stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 2
(08/09L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)