Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MSc seminar and MSc Thesis 3 O.3sa.SEM.SM.OOBXY
Reguły punktacji przedmiotu

OOBXZ.SM.03 - Environmental and Plant Biotechnology

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
OOBXZ.SM.03
Environmental and Plant Biotechnology
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
10
(18/19Z - ...)
3
(19/20Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)