Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Termodynamika techniczna I.TERMT.SI.IISXX
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
4
(08/09Z - 08/09Z)
4
(09/10Z - 09/10Z)
4
(10/11Z - 10/11Z)
4
(11/12Z - 11/12Z)
4
(12/13Z - 12/13Z)
5
(13/14Z - 13/14Z)
5
(14/15Z - 14/15Z)
5
(15/16Z - 15/16Z)
5
(16/17Z - 17/18Z)
4
(18/19Z - 18/19Z)
4
(19/20Z - 19/20Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)