Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia betonu i konstrukcje żelbetowe I.TECHBETA1.SI.IISXX
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
4
(12/13L - 12/13L)
4
(13/14L - 13/14L)
4
(15/16Z - 15/16Z)
4
(16/17Z - 17/18Z)
4
(18/19Z - 18/19Z)
4
(19/20Z - 20/21Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)