Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studium zagrożenia powodziowego I.STZP.11Z.SI.IGPRX
Reguły punktacji przedmiotu

IGPRX.SI.07 - Gospodarka Przestrzenna, Rozwój Regionalny, stacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
IGPRX.SI.07
Gospodarka Przestrzenna, Rozwój Regionalny, stacjonarne, I stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
3
(12/13Z - ...)
4
(11/12Z - 11/12L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)