Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria rzeczna i ochrona przed powodzią I.RZECZNA.NM.IISXX
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
4
(09/10L - 09/10L)
4
(10/11Z - 10/11Z)
4
(11/12Z - 11/12Z)
4
(12/13Z - 12/13Z)
4
(13/14Z - 13/14Z)
4
(14/15Z - 14/15Z)
4
(15/16Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)