Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Basics of Earth Sciences and Soil Science I.RGT.ANGII.SI.IISXX
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
2
(06/07 - 10/11L)
2
(11/12L - 11/12L)
2
(12/13L - 12/13L)
2
(13/14L - 13/14L)
2
(14/15L - 14/15L)
2
(15/16L - 15/16L)
2
(16/17L - 16/17L)
3
(18/19L - 18/19L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)