Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika płynów I.MCHPLYN.SI.IISXX
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
6
(11/12L - 11/12L)
6
(12/13L - 12/13L)
5
(13/14L - 17/18L)
4
(18/19L - 19/20L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)