Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klimatologia planistyczna I.KLIPL.A1.SI.IISXX
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
2
(13/14Z - 13/14Z)
2
(14/15Z - 14/15Z)
2
(15/16Z - 15/16Z)
2
(16/17Z - 16/17Z)
2
(17/18Z - 17/18Z)
2
(18/19Z - 18/19Z)
2
(19/20Z - 19/20Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)