Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyczne podstawy projektowania I.INFPOPR.NI.IISXX
Reguły punktacji przedmiotu

IISZY.NI.07 - kierunek: Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Wodna i Sanitarna, niestacjonarne, I stopnia
ISRXZ.NI.07 - Inżynieria środowiska, studia niestacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
IISZY.NI.07
kierunek: Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Wodna i Sanitarna, niestacjonarne, I stopnia
ISRXZ.NI.07
Inżynieria środowiska, studia niestacjonarne, I stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
5
(08/09L - 08/09L)
5
(09/10L - 09/10L)
5
(10/11L - 10/11L)
5
(11/12L - 11/12L)
5
(12/13L - 12/13L)
5
(13/14L - 13/14L)
5
(14/15L - 14/15L)
5
(15/16L - 15/16L)
5
(16/17L - 16/17L)
5
(17/18L - 17/18L)
5
(18/19L - 18/19L)
5
(19/20L - 19/20L)
5
(20/21Z - 20/21Z)
5
(20/21L - 20/21L)
5
(21/22L - 21/22L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)