Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Erozja wodna I.EROZJ.WB.SI.IGW
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
3
(15/16Z - 15/16Z)
4
(17/18Z - 17/18Z)
4
(19/20Z - 19/20Z)
4
(20/21Z - 20/21Z)
4
(21/22Z - 21/22Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)