Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia I.CHEMIA.NI.IISXX
Reguły punktacji przedmiotu

IISXX.NI.07 - Inżynieria środowiska, specjalność Inżynieria Wodna i Sanitarna, studia niestacjonarne, I stopnia
IISXY.NI.07 - Inżynieria środowiska, specjalność Inżynieria Wodna i Sanitarna, studia niestacjonarne, I stopnia
IISZY.NI.07 - kierunek: Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Wodna i Sanitarna, niestacjonarne, I stopnia
ISRXZ.NI.07 - Inżynieria środowiska, studia niestacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
IISXX.NI.07
Inżynieria środowiska, specjalność Inżynieria Wodna i Sanitarna, studia niestacjonarne, I stopnia
IISXY.NI.07
Inżynieria środowiska, specjalność Inżynieria Wodna i Sanitarna, studia niestacjonarne, I stopnia
IISZY.NI.07
kierunek: Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Wodna i Sanitarna, niestacjonarne, I stopnia
ISRXZ.NI.07
Inżynieria środowiska, studia niestacjonarne, I stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
6
(08/09L - 08/09L)
6
(09/10L - 09/10L)
6
(10/11L - 10/11L)
6
(11/12L - 11/12L)
5
(14/15L - 14/15L)
5
(15/16L - 15/16L)
6
(16/17Z - 16/17Z)
5
(16/17L - 16/17L)
6
(17/18Z - 17/18Z)
6
(18/19Z - 18/19Z)
6
(18/19L - 18/19L)
6
(19/20Z - 19/20Z)
6
(12/13L - 12/13L)
6
(13/14L - 13/14L)
5
(12/13L - 12/13L)
5
(13/14L - 13/14L)
6
(20/21Z - 20/21Z)
6
(21/22Z - 21/22Z)
6
(12/13L - 12/13L)
6
(21/22L - 21/22L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)