Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydraulika koryt otwartych I.2s.HYDRA.NM.IISZ
Reguły punktacji przedmiotu

ISRWZ.NM.03 - Inżynieria środowiska, studia niestacjonarne, II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ISRWZ.NM.03
Inżynieria środowiska, studia niestacjonarne, II stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
4
(22/23Z - ...)
4
(20/21Z - 20/21Z)
4
(21/22Z - 21/22Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)