Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie kultur zwierzęcych in vitro w badaniach zootechnicznych H.HTC.ZKZZ9.SM.HZOHX
Reguły punktacji przedmiotu

BBTSX.SM.03 - ZAKOŃCZONY Biotechnologia, Biotechnologia stosowana, stacjonarne, II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
BBTSX.SM.03
ZAKOŃCZONY Biotechnologia, Biotechnologia stosowana, stacjonarne, II stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
3
(09/10L - ...)
3
(10/11L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)