Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postharvest Technology of Fruit Crops E.1z.PTF.SC.ECTIE.O
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
6
(10/11Z - 15/16L)
4
(16/17Z - 18/19Z)
6
(19/20Z - 19/20Z)
3
(20/21Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)