Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Optional subject IV: Meat processing E.1.OS4MP.SC.ECTIE.T
Reguły punktacji przedmiotu

TTZXY.SI.07 - Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TTZXY.SI.07
Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 4
(14/15Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)