Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologia mleczarska B.F5.BML.SI.BBTSX
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
5
(08/09L - 14/15L)
4
(15/16Z - 18/19L)
5
(19/20Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)