Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia i diagnostyka laboratoryjna krwi i tkanek B.F3.BKT.SM.BBTSX
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
6
(10/11L - 12/13L)
4
(13/14Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)