Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy fotogrametrii i fotointerpretacji I.POFIF.09L.IGPRX
Semestr letni 2017/2018
Ćwiczenia projektowe, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy fotogrametrii i fotointerpretacji I.POFIF.09L.IGPRX
Zajęcia Semestr letni 2017/2018 (17/18L) (zakończony)
Ćwiczenia projektowe (CWP), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Izabela Piech
Strona domowa grupy: http://matrix.ur.krakow.pl/~bkwoczynska
Literatura:

1. Dorozhynskyy O., 2002. Fotogrametria analityczna i cyfrowa. Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej. Kraków – Lwów.

2. Kurczyński Z., 2006. Lotnicze i satelitarne obrazowania Ziemi 2. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

3. Kurczyński Z., 2014. Fotogrametria. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.

Uzupełniająca:

1. Nita J., 1999. Analiza wybranych elementów środowiska przyrodniczego z

wykorzystaniem map cyfrowych i interpretacji zdjęć lotniczych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol.9. Kraków.

Zakres tematów:

1. Fotointerpretacja zdjęć lotniczych. Przeprowadzenie fotointerpretacji na wybranych cyfrowych obrazach lotniczych i satelitarnych.

2. Uproszczone pomiary na zdjęciach lotniczych (wyznaczenie średniej skali zdjęcia lotniczego, wyznaczenie wysokości obiektów na zdjęciu lotniczym). Badanie kartometryczności zdjęcia lotniczego

3. Zasady stereoskopowego widzenia. Stereogramy zdjęć lotniczych i naziemnych.

4. Orientacja (wewnętrzna, wzajemna i bezwzględna) stereogramu lotniczego na fotogrametrycznej stacji cyfrowej Delta.

5. Numeryczny Model Terenu i ortofotomapa cyfrowa - metody i technologia powstawania. Opracowanie NMT na fotogrametrycznej stacji cyfrowej Delta.

6. Generowanie ortofotomapy

7. Sporządzenie mapy użytkowania terenu na podstawie multitemporalnej ortofotomapy cyfrowej.

8. Skaning lotniczy ( automatyczna klasyfikacja chmury punktów).

Metody dydaktyczne:

- Prezentacje multimedialne,

- Interpretacja i analiza danych,

- Opracowanie projektów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie projektu, prawidłowe wykonanie i oddanie ćwiczeń (warunkiem zaliczenia jest oddanie wszystkich ćwiczeń, które muszą być zaliczone na ocenę co najmniej 3.0), zaliczenie kolokwium (minimum 60% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0). Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 60%. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie min. oceny 3,0 z ćwiczeń.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.