Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teledetekcja I.TELDE.08L.NI.IGKGX
Semestr zimowy 2013/2014
Ćwiczenia projektowe, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Teledetekcja I.TELDE.08L.NI.IGKGX
Zajęcia Semestr zimowy 2013/2014 (13/14Z) (zakończony)
Ćwiczenia projektowe (CWP), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Izabela Piech
Literatura:

Ambroziewicz M., Mackiewicz J., 1998. Rozpoznanie i waloryzacja krajobrazu kulturowego.

Banaszak J., Kasprzyk K. 1993 Krajobraz w naukach przyrodniczych. w: Banaszak J. (red.) Krajobraz ekologiczny.

Bogdanowski J., 1976. Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu. Chybiorz R., Nita J., 1999. Analiza wybranych elementów środowiska przyrodniczego z wykorzystaniem map cyfrowych i interpretacji zdjęć lotniczych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol.9. Kraków.

Ciołek G. 1964. Zarys ochrony i kształtowania krajobrazu. Arkady, Warszawa.

Cymerman R., Hopfer A., 1988. Wykorzystanie zdjęć fotograficznych do oceny krajobrazu obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe ART w Olsztynie nr 18.

Dąbrowski R. i in., 2006. Analiza możliwości wykorzystania zobrazowań z CARTOSAT-1 w opracowaniach fotogrametrycznych i kartograficznych. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Stare Jabłonki.

Ewiak I., Karwel A.K., 2006. Ocena dokładności modelu SRTM na obszarze Polski.

Fines K.D., 1972. Landscape Evaluation, A research project in East Sussex, Rep. Studies 2, Niemcy.

Klewski A., Kędzierski M., Dąbrowski R., 2006. Aspekty wykorzystania danych obrazowych w opracowaniach geodezyjno-kartograficznych. I Konferencja naukowo-techniczna. Wykorzystanie współczesnych zobrazowań satelitarnych, lotniczych i naziemnych dla potrzeb obronności kraju i gospodarki narodowej, Zakopane-Kościelisko.

Kurczyński Z., Preuss R., 1998. Technologiczne uwarunkowania budowy numerycznego modelu rzeźby terenu. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Systemy Informacji Przestrzennej, Warszawa, T1, s.59-67.

Kurczyński Z., Preuss R., 1998. Analiza technologii tworzenia numerycznego modelu rzeźby terenu dla Polski. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Systemy Informacji Przestrzennej, Warszawa.

Kurczyński Z., 1999. Lotniczy skaner laserowy – nowa technologia pozyskiwania danych o rzeźbie terenu. Geodeta nr 2.

Kurczyński Z., 2002. Piksel schodzi poniżej metra. Geodeta nr 7.

Kurczyński Z., 2005. Trendy rozwoju systemów obrazowania powierzchni Ziemi. GIS potrzebuje danych. Geodeta nr 8.

Kurczyński Z., 2006. Lotnicze i satelitarne obrazowania Ziemi 2. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Sitek Z., 1997.Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej. Wydawnictwo AGH, Kraków.

Zakres tematów:

Parametry wybranych wielospektralnych systemów satelitarnych. Optymalizacja doboru parametrów obrazu dla rozmaitych zadań teledetekcyjnych.

Zasady przetwarzania wielospektralnych obrazów cyfrowych dla potrzeb teledetekcji, filtracja, algebra obrazów - działania na obrazach cyfrowych (indeks wegetacji - NDVI).

Zniekształcenia geometryczne i radiometryczne obrazu wielospektralnego oraz ich korekta

Analiza składowych głównych obrazu wielospektralnego oraz jego kompresja. Gradient obrazu cyfrowego

Zastosowanie klasyfikacji obiektowej w rolnictwie.

Metody dydaktyczne:

Wykorzystanie programu komputerowego Ilwis

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.