Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie R.3s.SMII.NM.RROXX
Semestr letni 2010/2011
Seminarium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie R.3s.SMII.NM.RROXX
Zajęcia Semestr letni 2010/2011 (10/11L) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Beata Grygierzec, Piotr Kacorzyk, Mirosław Kasperczyk, Kazimierz Klima, Barbara Ścigalska
Literatura:

Benedycki S., Grzegorczyk S., Nowicki J., Grabowski K. 1992. Evaluation of seed-field potential of Poa pratensis cultivars. [W]: Proc. 14th Gen. Meet. EGF, Lahti, 441-442.

Mańkowski D., Laudański Z., Martyniak D., Flaszka M. 2009. Struktura wielocechowej zmienności odmianowej wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.). Biul. IHAR 254, 189-200.

Martyniak D. 2003 a. Cechy biologiczne warunkujące wartość gazonową i nasienną wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.) w świetle literatury. Biul. IHAR 228, 335-344.

Martyniak D. 2003 b. Wartość trawnikowa nowych odmian Poa pratensis L. wyhodowanych w IHAR. Biul. IHAR 225, 321-328.

Mastalerczuk G. 2006. Zawartość składników pokarmowych w organach roślin łąkowych w warunkach różnej intensywności użytkowania. Łąkarstwo w Polsce, Poznań, 9, 131-140.

Andrzejewski R., Weigel A. 2003. Różnorodność biologiczna Polski. Warszawa, NFOŚiGW, ss. 284.

Grynia M. 1995. Podział fitosocjologiczny zbiorowisk roślinnych łąk i pastwisk oraz charakterystyka ważniejszych zbiorowisk. Łąkarstwo, Wyd. AR Kraków, 310-334.

Kasperczyk M., Szewczyk W. 2007. Dynamika plonowania łąk w zależności od sumy opadów atmosferycznych i rodzaju nawożenia. Acta Agrophysica, 9 (2), 371-378.

Kitczak T., Czyż H. 2003. Wpływ użytkowania trwałych użytków zielonych na plonowanie oraz skład florystyczny i chemiczny runi. Acta Agrophysica, Lublin, 1(1), 109-114.

Kopeć M. 2004. Zawartość fosforu w runi i glebie statycznego, długotrwałego doświadczenia nawozowego (Czarny Potok). Wyd. AE we Wrocławiu, 1017, 78-87.

Kryszak A., Kryszak J. 2007. Użytkowanie a walory zbiorowisk łąkowych. Fr. Agronom. 3, 258-267.

Kukułka I., Kozłowski S. 2004. Chemiczne właściwości roślin łąkowych. [W]: Łąkarstwo. Wyd. Kurpisz, Poznań, 80-111.

Terlikowski J. 2004. Gospodarka azotem mineralnym w warunkach łąki wiechlinowo-wyczyńcowej na glebie murszowatej. Woda Środ. Obsz. Wiej., t. 4, z. 2a (11), 481-491.

Trzaskoś M., Czyż H., Kitczak T., Michałkiewicz J. 2001. Zawartość białka i makroelementów we frakcjach runi łąk przymorskich na tle zróżnicowanych siedlisk. Pamiętnik Puławski, z. 125, 147-157.

Zakres tematów:

1. Porównanie wartości użytkowej trzech odmian wiechliny łąkowej.

2. Stan terenów zielonych w wybranych gospodarstwach

Beskidu Niskiego.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna wyników uzyskanych w trakcie prowadzenia badań własnych.

Dyskusja, opis, wyjaśnienie.

Uwagi:

1. Gospodarska górska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.