Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie R.3s.SMII.SM.RROXX
Semestr letni 2010/2011
Seminarium, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie R.3s.SMII.SM.RROXX
Zajęcia Semestr letni 2010/2011 (10/11L) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Beata Grygierzec, Piotr Kacorzyk
Literatura:

Grzegorczyk S., Grabowski K., Benedycki S. 1999. Wpływ braku użytkowania na kształtowanie się roślinności łąkowej obiektu Siódmak. Folia Univ. Agric. Stetin 197, Agric., Szczecin, 75, 113-116.

Jankowska-Huflejt H., Domański P.J. 2008. Aktualne i możliwe kierunki wykorzystania trwałych użytków zielonych w Polsce. Woda Środ. Obsz. Wiej., Falenty, t. 8, z. 2b (24), 31-49.

Kryszak A. 2001. Różnorodność florystyczna zespołów łąk i pastwisk klasy Molinio-Arrhenatheretea R.Tx.1937, w Wielkopolsce w aspekcie ich wartości gospodarczej. Roczniki AR Poznań, Rozpr. Nauk., z. 314, ss. 182.

Kostuch R. 1995. Przyczyny występowania różnorodności florystycznej ekosystemów trawiastych. Annales UMCS, Lublin, Sec. E, Suppl. 50, 23-32.

Matuszkiewicz W. 2002. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. PWN, Warszawa, ss. 537.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2001. Vascular plants of Poland: a checklist. Kraków: W. Szafer, Inst. Bot. Pol. Acad. Sci, ss. 442.

Żyszkowska M. 2007. Zbiorowiska z rzędu Arrhenatheretalia jako wskaźnik warunków siedliskowych w dolinie Bystrzycy Dusznickiej. Woda Środ. Obsz. Wiej., Falenty, t. 7, z. 2b (21), 205-218.

Zakres tematów:

Wartość użytkowa i ekologiczna łąk rajgrasowych.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna wyników uzyskanych w trakcie prowadzenia badań własnych.

Dyskusja, opis, wyjaśnienie.

Uwagi:

AT

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.