Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie R.3s.SMII.SM.RROXX
Semestr letni 2010/2011
Seminarium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie R.3s.SMII.SM.RROXX
Zajęcia Semestr letni 2010/2011 (10/11L) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Beata Grygierzec, Piotr Kacorzyk, Jacek Kieć, Kazimierz Klima, Andrzej Lepiarczyk, Teofil Łabza
Literatura:

Andrzejewski R., Weigel A. 2003. Różnorodność biologiczna Polski. Warszawa, NFOŚiGW, ss. 284.

Grynia M. 1995. Podział fitosocjologiczny zbiorowisk roślinnych łąk i pastwisk oraz charakterystyka ważniejszych zbiorowisk. Łąkarstwo, Wyd. AR Kraków, 310-334.

Kamiński J., Konert A. 2009. Wykorzystanie programu rolnośrodowiskowego w ochronie różnorodności botanicznej łąk w pierwszych latach jego realizacji na przykładzie powiatu Grajewo. Woda Środ. Obsz. Wiej., Falenty, t. 9, z. 2(26), 83-95.

Kitczak T., Czyż H. 2003. Wpływ użytkowania trwałych użytków zielonych na plonowanie oraz skład florystyczny i chemiczny runi. Acta Agrophysica, Lublin, 1(1), 109-114.

Kryszak A., Grynia M., Kryszak J., Budziński M., Grzelak M. 2004. Zmiany różnorodności florystycznej nadwarciańskich łąk zalewanych. Woda Środ. Obsz. Wiej. 4, Falenty, 1(10), 209-219.

Kryszak A., Kryszak J. 2007. Użytkowanie a walory zbiorowisk łąkowych. Fr. Agronom. 3, 258-267.

Oświt J. 1992. Identyfikacja warunków wilgotnościowych za pomocą wskaźników roślinnych (metoda fitoindykacji). [W]: Hydrogeniczne siedliska wilgotnościowe. Bibl. Wiad. IMUZ 79, 39-66.

Trąba Cz., Wyłupek T. 1993. Podmokłe łąki z klasy Phragmitetea w dolinie górnego Poru pod względem geobotanicznym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., Warszawa, z. 412, 185-189.

Trzaskoś M., Czyż H., Kitczak T., Michałkiewicz J. 2001. Zawartość białka i makroelementów we frakcjach runi łąk przymorskich na tle zróżnicowanych siedlisk. Pam. Puł., Puławy, 125, 147-157.

Twardy S., Kostuch R. 2001. Charakterystyka przyrodnicza zlewni Iłżanki ze szczególnym uwzględnieniem użytków zielonych. IMUZ Falenty-Kraków, 30-36.

Zakres tematów:

Wartość użytkowa i ekologiczna ekstensywnych łąk wyczyńcowych.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna wyników uzyskanych w trakcie prowadzenia badań własnych.

Dyskusja, opis, wyjaśnienie.

Uwagi:

RE

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.