Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fotogrametria i teledetekcja II [I.FOT02.08L.SI.IGKGX] Semestr letni 2018/2019
Ćwiczenia projektowe, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Fotogrametria i teledetekcja II [I.FOT02.08L.SI.IGKGX]
Zajęcia: Semestr letni 2018/2019 [18/19L] (zakończony)
Ćwiczenia projektowe [CWP], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:00 - 12:30
sala 136-komputerowa
Geodezja Mydlniki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Izabela Piech
Literatura:

1. O. Dorozhynskyy – „Podstawy fotogrametrii”

2. O. Dorozhynskyy – „Fotogrametria analityczna i cyfrowa”

3. B. Kwoczyńska – „Skrypt do ćwiczeń z fotogrametrii cyfrowej”

4. J. Butowtt – „Fotogrametria”

5. R. Preuss, Z. Kurczyński - „Podstawy fotogrametrii”

6. M. Graliński – „Aerofotografia i fotogrametria lotnicza jednoobrazowa”

7. M. Graliński – Stereofotogrametria lotnicza”

8. M. Graliński – „Fotogrametria naziemna”

9.Z. Kurczyński 2014, Fotogrametria,

10. B. Mitka, I. Piech 2019, Fotogrametria cyfrowa

Zakres tematów:

1. Technika fotografowania i obróbka obrazów. Warunki fotografowania. Podstawowe i dodatkowe wyposażenie aparatów fotograficznych. Wykonywanie zdjęć przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Matryce aparatów cyfrowych.

2. Fototeodolit i UMK, wykonanie fotogrametrycznych zdjęć naziemnych. Budowa instrumentu, sprawdzenie i rektyfikacja warunków fototeodolitu. Wyznaczenie elementów orientacji wewnętrznej.

3. Ocena zdolności stereoskopowego widzenia. Widzenie monokularne i binokularne – dokładność. Wyznaczenie ostrości stereoskopowego widzenia.

4. Plan lotów fotogrametrycznych. Podstawowe parametry zdjęć lotniczych przy opracowaniu planu nalotu oraz dobór ich wartości. Opracowanie planu nalotu.

5. Analityczne wyznaczenie elementów orientacji zewnętrznej pojedynczego zdjęcia. Pomiar współrzędnych tłowych na cyfrowych obrazach pojedynczych zdjęć lotniczych i obliczenie elementów orientacji zewnętrznej.

6. Analiza stereogramu lotniczego. Elementy orientacji wzajemnej w układzie bazowym i w układzie współrzędnych. Orientacja wewnętrzna, wzajemna i bezwzględna modelu.

7. Aerotriangulacja cyfrowa metodą niezależnych wiązek. Opracowanie i wyrównanie bloku zdjęć na fotogrametrycznej stacji cyfrowej Delta.

8. Numeryczny Model Terenu i ortofotografia cyfrowa. Proces technologiczny opracowania ortofotomapy cyfrowej na fotogrametrycznej stacji cyfrowej.

9. Opracowanie stereogramu lotniczego na fotogrametrycznej stacji cyfrowej DELTA, generowanie NMT metodą kombinowaną, opracowanie 3D stereogramu.

10. Opracowanie NMT na podstawie danych LIDAR. Automatyczna filtracja i klasyfikacja chmury punktów, manualna klasyfikacja chmury punktów na przekrojach, generowanie i weryfikacja NMT.

11. Opracowanie modelu różnicowego NMT pomiędzy opracowaniem fotogrametrycznym i LIDAR, analiza i korekta błędów modeli.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne

Metody i kryteria oceniania:

sem.5 i sem. 6 - Zaliczenie projektów i sprawozdań z ćwiczeń (warunkiem zaliczenia jest oddanie wszystkich ćwiczeń, które muszą być zaliczone na ocenę co najmniej 3.0), zaliczenie sprawdzianów pisemnych (minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń minimum na ocenę 3.0 (udział w ocenie końcowej 60%).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)