Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika rolnicza [R.1s.TER.NI.RROXX.A] Semestr zimowy 2018/2019
Ćwiczenia laboratoryjne, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Technika rolnicza [R.1s.TER.NI.RROXX.A]
Zajęcia: Semestr zimowy 2018/2019 [18/19Z] (zakończony)
Ćwiczenia laboratoryjne [CWL], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Adam Radkowski
Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Banasiak. 1999. Agrotechnologia. PWN.

Literatura uzupełniająca:

J. Kuczewski, C. Waszkiewicz. 2007. Mechanizacja rolnictwa. Maszyny do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Wydawnictwo SGGW.

J. Kuczewski, Z. Majewski. 1998. Podstawy eksploatacji maszyn rolniczych. WSiP.

Zakres tematów:

Budowa układu przeniesienia napędu ciągnika rolniczego

Budowa i działanie układów sterujących ciągników rolniczych

Budowa i działanie maszyn do uprawy roli

Budowa i działanie maszyn do nawożenia

Budowa i działanie maszyn do siewu i sadzenia

Budowa i działanie maszyn do pielęgnacji i ochrony roślin

Budowa i działanie maszyn do zbioru roślin pastewnych

Budowa i działanie zespołów roboczych kombajnu zbożowego

Budowa i działanie maszyn do zbioru roślin okopowych

Budowa i działanie maszyn do czyszczenia i suszenia płodów rolnych

Budowa i działanie dojarek oraz schładzalników

Budowa i działanie maszyn oraz urządzeń do przygotowania pasz

Metody dydaktyczne:

ekspozycja maszyn rolniczych na hali, prezentacja materiału w PowerPoint

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo bez dostępu do podręczników (ocena wiedzy)

Egzamin ustny (ocena kompetencji)

Sprawozdania (ocena umiejętności)

Ocena niedostateczna: nie zna podstawowych warunków pracy oraz budowy i działania zespołów roboczych maszyn rolniczych, nie potrafi dobrać parku maszynowego dla prostych procesów technologicznych.

Ocena dostateczna: zna podstawowe warunki pracy oraz budowę i działanie zespołów roboczych maszyn rolniczych, potrafi dobrać park maszynowy dla prostych procesów technologicznych.

Ocena dobra: zna warunki pracy oraz budowę i działanie prostych i złożonych zespołów roboczych maszyn rolniczych, potrafi dobrać park maszynowy dla złożonych procesów technologicznych.

Ocena bardzo dobra: zna złożoność warunków pracy oraz budowę i działanie zespołów roboczych maszyn rolniczych, potrafi dobrać park maszynowy dla złożonych, zmechanizowanych i sterowanych systemami rolnictwa precyzyjnego procesów technologicznych.

Uwagi:

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)