Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozród psów i kotów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.9s.RPiK.SJ.WETXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria
Nazwa przedmiotu: Rozród psów i kotów
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Grupy: Weterynaria, 9 semestr, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładów i ćwiczeń. Tematyka wykładów obejmuje neurohomonalną regulację funkcji rozrodczych suk i kotek, fizjologie rozrodu, podstawy ginekologii, patologii ciąży i porodu, przebiegu okresu poporodowego oraz neonatologię małych zwierząt. Tematyka ćwiczeń obejmuje badanie kliniczne pacjentów i ocene suki oraz kotki pod względem przydatnosci do rozrodu (ocene dojrzałości płciowej, diagnostykę faz cyklu rujowego i ciąży, badania dodatkowe stosowane w ginekologii i położnictwie. Omawiana jest diagnostka przyczyn niepłodności wraz metodami jej leczenia. Demonsrowane są rónież podstawowe zabiegi lecznicze w tym wybrane operacje ginekologiczno-położnicze oraz zabiegi na gruczołach sutkowych.

Pełny opis:

Przedmiot "Rozród psów i kotów"omawia zagadnienia fizjologii oraz patologii rozrodu suki oraz kotki z uwzględnieniem przyczyn niepłodnosci ich diagnostyki oraz leczenia. Przedmiot prowadzony jest w formie 30 godzin wykładów oraz 30 godzin ćwiczeń praktycznych. Tematyka wykładów obejmuje neurohomonalną regulację funkcji rozrodczych suk i kotek, fizjologie rozrodu samic tych gatunków, podstawy ginekologii i położnictwa obejmujące schorzenia jajników macicy, pochwy, patologię ciąży i porodu, fizjologie i patologię przebiegu okresu poporodowego oraz neonatologię małych zwierząt. W ramach przedmiotu omawiane sa również choroby gruczołu sutkowego oraz metody stosowane w antykoncepcji. Tematyka ćwiczeń obejmuje badanie kliniczne układu rozrodczego suki i kotki oraz ocene samic tych gatunków pod względem przydatnosci do rozrodu (ocena dojrzałości płciowej, diagnostyka faz cyklu rujowego ze szczeglnym uwzględnieniem momentu owulacji, diagnostyka ciąży oraz rozpoznawanie i leczenie patologii ciąży). Omawiane są również zaburzenia porodu wraz z podstawowymi technikami pomocy porodowej w tym szczegółowo technika cesarskiego cięcia. Omawiane i demonstrowane są również wybrane diagnostyczne metody dodatkowe (diagnostyka ultrasonograficzna, endokrynologiczna, pobieranie biopsji, wykonywanie wymazów cytologicznych i bakteriologicznych etc.), stosowane w diagnostyce ginekologicznej i połozniczej u małych zwierząt. Podczas ćwiczeń wykonywane są wybrane zabiegi lecznicze oraz operacje ginekologiczno-położnicze (ovariohysterektomia, mastektomia) przy aktywnym uczestnictwie studentów.

Literatura:

1. Dubiel A.: Rozród psów

2. Max A.: Koty – Położnictwo i Rozród

3. Bielański A., Tischner M.: Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych

Czasopisma:

Życie Weterynaryjne

Medycyna Weterynaryjna

Weterynaria w praktyce

Weterynaria w terenie

Magazyn Weterynaryjny

Polish Journal of Veterinary Medicine

Theriogenology

Animal Reproduction Science

Reproduction of Domestic Animals

Biology of Reproduction

Fertility and Sterility

Tieraerztliche Praxis seria G

Efekty uczenia się:

Opisuje, wyjaśnia i interpretuje zaburzenia na poziomie komórki, tkanki, narządu, układu i organizmu w przebiegu schorzeń układu rozrodczego

Opisuje, wyjaśnia i interpretuje mechanizmy patologii narządowych i ustrojowych powiązanych z rozrodem oraz okresem neonatalnym psów i kotów

Opisuje i interpretuje przyczyny i objawy, opisuje i interpretuje zmiany anatomopatologiczne, stosuje zasady leczenia i zapobiegania w poszczególnych jednostkach chorobowych u ciężarnych i nieciężarnych suki i kotek oraz u noworodków tych gatunków

Zna zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, uwzględnia zasady diagnostyki różnicowej w schorzeniach układu rozrodczego suki i kotki w patologii ciąży, porodu i okresu poporodowego tych gatunków oraz w okresie neonatalnym szczeniąt i kociąt

Posiada wiedzę z zakresu zasad podstawowych oraz prowadzenia żywienia wspomaganego noworodków zwierząt gospodarskich – enteralnego i parenteralnego

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Przeprowadza wywiad lekarsko-weterynaryjny, w celu uzyskania dokładnej informacji o statusie rozrodczym pojedynczego zwierzęcia lub howli doraz jego lub ich środowisku bytowania w aspekcie rozrodu

Przeprowadza pełne badanie kliniczne ze szczególnym uwzględnieniem układu rozrodczego samicy. Przeprowadza pełne badanie i ocenę stanu zdrowia noworodka.

Zbiera, analizuje i właściwie interpretuje dane kliniczne oraz wyniki badań laboratoryjnych i dodatkowych

Dobiera i stosuje właściwe leczenie

Dokumentuje i korzysta ze zgromadzonych informacji związanych ze zdrowiem i stada.

Opracowuje i wprowadza właściwe programy profilaktyczne w hodowlach

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin teoretyczny:

ustny lub pisemny. 4 pytania z zakresu fizjologii rozrodu, położnictwa, ginekologii, neonatologii. Każde z pytań jest oceniane w skali 10pkt. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 6 pkt. za każde pytanie.

Egzamin praktyczny na zaliczanie:

Podstawą zaliczenia jest prawidłowe wykonanie wybranych zadań praktycznych (znajomość podstawowych narzędzi służących do diagnostyki ginekologicznej oraz pomocy porodowej, przeprowadzenie badania ginekologicznego samicy- badanie gruczołu mlekowego, , znajomość zasad postepowania w przypadku różnych typów metritis, zatrzymania łozyska, mastitis, ocena noworodka, znajomość podstawowych technik pomocy porodowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Witkowski
Prowadzący grup: Zdzisław Boryczko, Adam Okólski, Maciej Witkowski, Agata Zagrajczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładów i ćwiczeń. Tematyka wykładów obejmuje neurohomonalną regulację funkcji rozrodczych suk i kotek, fizjologie rozrodu, podstawy ginekologii, patologii ciąży i porodu, przebiegu okresu poporodowego oraz neonatologię małych zwierząt. Tematyka ćwiczeń obejmuje badanie kliniczne pacjentów i ocene suki oraz kotki pod względem przydatnosci do rozrodu (ocene dojrzałości płciowej, diagnostykę faz cyklu rujowego i ciąży, badania dodatkowe stosowane w ginekologii i położnictwie. Omawiana jest diagnostka przyczyn niepłodności wraz metodami jej leczenia. Demonsrowane są rónież podstawowe zabiegi lecznicze w tym wybrane operacje ginekologiczno-położnicze oraz zabiegi na gruczołach sutkowych.

Pełny opis:

Przedmiot "Rozród psów i kotów"omawia zagadnienia fizjologii oraz patologii rozrodu suki oraz kotki z uwzględnieniem przyczyn niepłodnosci ich diagnostyki oraz leczenia. Przedmiot prowadzony jest w formie 30 godzin wykładów oraz 30 godzin ćwiczeń praktycznych. Tematyka wykładów obejmuje neurohomonalną regulację funkcji rozrodczych suk i kotek, fizjologie rozrodu samic tych gatunków, podstawy ginekologii i położnictwa obejmujące schorzenia jajników macicy, pochwy, patologię ciąży i porodu, fizjologie i patologię przebiegu okresu poporodowego oraz neonatologię małych zwierząt. W ramach przedmiotu omawiane sa również choroby gruczołu sutkowego oraz metody stosowane w antykoncepcji. Tematyka ćwiczeń obejmuje badanie kliniczne układu rozrodczego suki i kotki oraz ocene samic tych gatunków pod względem przydatnosci do rozrodu (ocena dojrzałości płciowej, diagnostyka faz cyklu rujowego ze szczeglnym uwzględnieniem momentu owulacji, diagnostyka ciąży oraz rozpoznawanie i leczenie patologii ciąży). Omawiane są również zaburzenia porodu wraz z podstawowymi technikami pomocy porodowej w tym szczegółowo technika cesarskiego cięcia. Omawiane i demonstrowane są również wybrane diagnostyczne metody dodatkowe (diagnostyka ultrasonograficzna, endokrynologiczna, pobieranie biopsji, wykonywanie wymazów cytologicznych i bakteriologicznych etc.), stosowane w diagnostyce ginekologicznej i połozniczej u małych zwierząt. Podczas ćwiczeń wykonywane są wybrane zabiegi lecznicze oraz operacje ginekologiczno-położnicze (ovariohysterektomia, mastektomia) przy aktywnym uczestnictwie studentów.

Literatura:

1. Dubiel A.: Rozród psów

2. Max A.: Koty – Położnictwo i Rozród

3. Bielański A., Tischner M.: Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych

Czasopisma:

Życie Weterynaryjne

Medycyna Weterynaryjna

Weterynaria w praktyce

Weterynaria w terenie

Magazyn Weterynaryjny

Polish Journal of Veterinary Medicine

Theriogenology

Animal Reproduction Science

Reproduction of Domestic Animals

Biology of Reproduction

Fertility and Sterility

Tieraerztliche Praxis seria G

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Witkowski
Prowadzący grup: Zdzisław Boryczko, Adam Okólski, Maciej Witkowski, Agata Zagrajczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Profaska-Szymik, Maciej Witkowski
Prowadzący grup: Jacek Ingarden, Leszek Krakowski, Magdalena Profaska-Szymik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Krakowski
Prowadzący grup: Jacek Ingarden, Leszek Krakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.