Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Farmakologia kliniczna zwierząt egzotycznych-fakultet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.7s.FAR.F.SJ.WETXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Farmakologia kliniczna zwierząt egzotycznych-fakultet
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Grupy: Weterynaria fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Literatura:

1. B.FV. Kania: Psychofarmakologia zwierząt towarzyszących. Wyd. U.R. w

Krakowie, 2017, ss. 451

2. Torrente Artero C.: Stany nagłe małych zwierząt. Wyd.: Edra Urban&Partner, 2019

3. S. Giguere, J. F. Presscott, P. M. Dowling: Antimicrobial therapy in veterinary medicicne. Willey Blackwell, 2013

Uzupełniająca:

1. B.F. Kania: Chemioterapia weterynaryjna. Wyd. Medyk W-wa, 2005

2. B. F. Kan ia: Farmakloterapia stanów krytycznych zwierząt. Wyd. SGGW, 2010, ss 303

3. B. F. Kania: Glutamate as a neural factor for stressoric disorders. Warsaw Univ. Life Sci. Prtess, 2020 pp 124

Efekty uczenia się:

A.W16 mechanizmy działania, losy w ustroju, działania niepożądane oraz wzajemne interakcje grup weterynaryjnych produktów leczniczych stosowanych u docelowych gatunków zwierząt

A.W17 zastosowanie chemioterapii przeciwbakteryjnej, przeciwwirusowej i przeciwpasożytniczej

ANA_U1 wybrać i zastosować racjonalną chemioterapię przeciwbakteryjną empiryczną i celowaną, z uwzględnieniem docelowego gatunku zwierzęcia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kania
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kania
Prowadzący grup: Bogdan Kania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)