Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patomorfologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.6s.PATOM.SJ.WETXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria
Nazwa przedmiotu: Patomorfologia
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Grupy: Weterynaria, 6 semestr, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Dwusemestralny kurs patomorfologii obejmuje swym zakresem patologię ogólną zwierząt i patologię szczegółową. W trakcie kursu patologii szczegółowej (II-gi semestr) studenci zapoznawani są z szczegółowymi zmianami morfologii całego organizmu, poszczególnych układów i narządów (m.in. zaburzeniami rozwojowymi, zmianami wstecznymi, zaburzeniami w krążeniu, zapaleniami i zmianami postępowymi) wykonując samodzielnie pod nadzorem prowadzących badanie sekcyjne. Ponadto studenci poznają patomorfologię najczęściej występujących chorób zakaźnych zwierząt domowych.

Pełny opis:

Śmierć i jej oznaki, zaburzenia rozwojowe - nieprawidłowości rozwoju tkanek i narządów, ich przyczyny i następstwa.

Patologia układu moczowego - zaburzenia rozwojowe, zaburzenia w krążeniu, zapalenia, nowotwory.

Patologia układu krążenia - zaburzenia rozwojowe, zaburzenia w krążeniu, zapalenia, nowotwory serca.

Patologia układu oddechowego - zaburzenia rozwojowe, zaburzenia w krążeniu, zapalenia, nowotwory.

Patologia układu pokarmowego, wątroby i trzustki - zaburzenia rozwojowe, zaburzenia w krążeniu, zapalenia, nowotwory.

Patologia gruczołów wydzielania wewnętrznego - zaburzenia rozwojowe, zapalenia, nowotwory.

Patologia układu płciowego - zaburzenia rozwojowe, zapalenia, nowotwory.

Patologia układu ruchu - zaburzenia rozwojowe, zapalenia, nowotwory.

Patologia skóry - zaburzenia rozwojowe, zaburzenia w krążeniu zapalenia, nowotwory.

Patologia układu nerwowego - zaburzenia rozwojowe, zaburzenia w krążeniu zapalenia, nowotwory.

Patomorfologia chorób zakaźnych przeżuwaczy - etiologia, zmiany sekcyjne i mikroskopowe.

Patologia chorób zakaźnych koni - etiologia, zmiany sekcyjne i mikroskopowe.

Patologia chorób zakaźnych trzody chlewnej - etiologia, zmiany sekcyjne i mikroskopowe.

Patologia chorób zakaźnych psów i kotów - etiologia, zmiany sekcyjne i mikroskopowe.

Patologia chorób zakaźnych innych gatunków zwierząt udomowionych - etiologia, zmiany sekcyjne i mikroskopowe.

Literatura:

1. Madej J., Rotkiewicz T., Nozdryn-Płotnicki Z.: : Patologia szczegółowa zwierząt (wyd. II). Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2007:

2. Kaszubkiewicz Cz. Patomorfologia chorób zakaźnych zwierząt. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2002

3. Madej A.J., Houszka M., Nowak M., Dzimira S., Kapuśniak w.:Technika badań patomorfologicznych zwierząt domowych - przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo UPW, Wrocław, 2012

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu kursu student nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą określanie makroskopowych i mikroskopowych zmian patologicznych. Rozpoznaje, opisuje i nazywa zmiany anatomopatologiczne zgodnie z terminologią polską i łacińską oraz interpretuje zmiany w aspekcie danych z wywiadu, wyników badań klinicznych i laboratoryjnych, a w przypadku chorób zakaźnych uwzględnia elementy diagnozy różnicowej. Potrafi wyjaśnić zależności przyczynowo-skutkowe między obserwowanymi zmianami morfologicznymi a czynnikami je wywołującymi. Potrafi przeprowadzić badanie sekcyjne zwierząt domowych oraz pobrać i zabezpieczyć materiał do badań dodatkowych (mikrobiologicznych, histopatologicznych, toksykologicznych itp.).

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania:

- Wykład, 45 godzin z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

- Ćwiczenia laboratoryjne (teoretyczno-praktyczne) z wykorzystaniem zwłok zwierząt domowych - badanie sekcyjne - 45 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżące sprawdzanie wiedzy i umiejętności nabytych na wykładach i ćwiczeniach sekcyjnych, kolokwium międzysemestralne w formie ustnej, sporządzenie i zaliczenie protokołu badania sekcyjnego, praktyczne sprawdzanie umiejętności zastosowania nazewnictwa patomorfologiczne na podstawie oceny zmian makroskopowych prezentowanych na zdjęciach, egzamin praktyczny, egzamin teoretyczny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Bochyńska, Wojciech Łopuszyński
Prowadzący grup: Diana Bochyńska, Wojciech Łopuszyński, Piotr Tytro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Łopuszyński
Prowadzący grup: Wojciech Łopuszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Łopuszyński
Prowadzący grup: Anna Gałuszka, Wojciech Łopuszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.