Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia w produkcji zwierzęcej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.3s.TwPZ.SJ.WETXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria
Nazwa przedmiotu: Technologia w produkcji zwierzęcej
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Student zapoznaje się z technologiami produkcji stosowanym w hodowli zwierząt. Zapoznaje się z czynnikami wpływającymi na wydajność i produkcyjność zwierząt gospodarskich. Student poznaje zasady produkcji mleka, mięsa i wełny u małych przeżuwaczy. Poznaje technologie produkcji mleka i żywca wołowego. Omawiane są zasady technologii produkcji stosowane w hodowli trzody chlewnej. Ponadto student zostaje zapoznany z fermowymi technologiami hodowli zwierząt futerkowych oraz drobiu.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do przedmiotu – zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami technologii produkcji zwierząt gospodarskich

2. Kierunki użytkowania owiec kraju i na świecie

3. Kierunki użytkowania kóz w kraju i na świecie

4. Typy użytkowe i czynniki wpływające na użytkowość bydła

5. Podstawowe technologie produkcji w fermach trzody chlewnej

6. Nowe technologie w hodowli zwierząt futerkowych

7. Technologie w produkcji drobiarskiej

Ćwiczenia:

1. Technologia produkcji mleka owczego i koziego

2. Technologia produkcji i przetwarzania wełny owczej

3. Technologia produkcji jagnięciny i baraniny

4. Technologia produkcji mleka i żywca wołowego

5. Technologia produkcji jaj i mięsa kurzego

6. Zasady prowadzenia tuczu trzody chlewnej

7. Technologia pozyskiwania i obróbki skór zwierząt futerkowych

Literatura:

Hodowla Owiec - praca zbiorowa pod redakcją M. Soroczyńskiej . Wyd. FRSGGW (Fundacja Rozwoju SGGW) Warszawa 1998.

Hodowla, chów i użytkowanie owiec pod red. Niżnikowskiego. Wieś jutra,2011

Hodowla kóz. Helmut Kuhnemann. Wyd. RN – 2009

Hodowla i użytkowanie bydła. Z Ltwińczuk. PWRiL.2005

Hodowla i użytkowanie świn. B. Grudniewska. 1998

Hodowla i użytkowanie drobiu. J.Jankowski. 2012

Hodowla zwierząt futerkowych . S. Jarosz 1993

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

podstawową wiedzę z zakresu technologii produkcji mleka, żywca, jaj,

wełny i skór, organizację produkcji zwierzęcej w gospodarstwie;

podstawową wiedzę o funkcjonowaniu specjalistycznych ferm różnych

gatunków zwierząt gospodarskich

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

dokumentuje i korzysta ze zgromadzonych informacji związanych ze

zdrowiem i dobrostanem, wie co wpływa na produkcyjność w

hodowlach wielkostadnych

sposoby postępowania ze zwierzętami, ma wiedzę dotyczącą

poskramiania zwierząt

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

odpowiedzialności za podejmowane decyzje wobec ludzi i zwierząt

działania w sytuacjach zagrożenia

podejmowania trudnych decyzji, szczególnie tych, które ingerują w

środowisko przyrodnicze

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne z poszczególnych tematów ćwiczeń. Minimalny próg

zaliczenia każdego ćwiczenia 60%. Skala ocen:

0-59 % - niedostateczny (2), 60-71% - dostateczny (3), 72-77% - ponad

dostateczny (3,5), 78-85% dobry (4), 86-93% ponad dobry (4,5), 94-100%

bardzo dobry (5).

Średnia z zaliczenia pisemnego ćwiczeń stanowi 60% wagi w ocenie końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik
Prowadzący grup: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka, Stanisław Łapiński, Edyta Molik, Karolina Nahajło-Wójs, Piotr Niedbała, Jacek Nowicki, Mariola Pabiańczyk, Tomasz Schwarz, Grzegorz Skrzyński, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik
Prowadzący grup: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka, Katarzyna Kirsz, Stanisław Łapiński, Edyta Molik, Piotr Niedbała, Jacek Nowicki, Tomasz Schwarz, Andrzej Węglarz, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik
Prowadzący grup: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka, Katarzyna Kirsz, Stanisław Łapiński, Michał Marszałek, Edyta Molik, Piotr Niedbała, Jacek Nowicki, Tomasz Schwarz, Andrzej Węglarz, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.