Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika weterynaryjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.3s.EKO.SJ.WETXZ.R
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika weterynaryjna
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Weterynaria, 3 semestr, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykłady

Rynek i jego funkcje.

Rynek usług weterynaryjnych w Polsce.

Podstawy zarządzania podmiotem weterynaryjnym.

Komunikacja społeczna w usługach weterynaryjnych.

Marketing w działalności weterynaryjnej.

Podstawowe kategorie kosztów, przychodów i dochodów.

Rachunkowość w zarządzaniu podmiotem weterynaryjnym.

Finanse i bankowość w zarządzaniu podmiotem weterynaryjnym.

Proces uruchamiania działalności gospodarczej.

Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości.

Ekonomiczny aspekt ochrony zwierząt.

Literatura:

Czeka M. Żmija J., Zarządzanie i ekonomika w usługach weterynaryjnych. Wyd. UR Kraków, 2017

Żmija J. i inni, Zarządzanie marketingowe w Agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską. Kraków 2000

Klepacki B. Ekonomika i organizacja rolnictwa, PWN, Warszawa 1999

Kożuch B., Kożuch A. Podstawy zarządzania, Wyd. WSE-H, Bielsko-Biała 2004

Bień W. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2002

Frąckiewicz E., Karwowski J.i M, Rudawska E. Zarządzanie marketingowe 2004

Piasecki B. (red.) Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

zasady ekonomiki produkcji

podstawy makro- i mikroekonomii, rachunku ekonomicznego i podstaw analizy ekonomicznej

ekonomiczne aspekty działalności lekarsko-weterynaryjnej oraz ocenę chorób zwierząt w ujęciu ekonomicznym

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne części wykładowej. Każde pytanie oceniane 0-1 pkt. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia pisemnego części wykładowej jest zaliczenie ćwiczeń.

Skala ocen: 60-66% - 3,0 (dst.)

67-74% - 3,5 (dst. plus)

75-82% - 4,0 (db.)

83-90% - 4,5 (db. plus)

90-100% - 5,0 (bdb.)

Ocena końcowa jest składową ocen uzyskanych z zaliczenia ćwiczeń oraz oceny z zaliczenia wykładów, w proporcji po 50% każda część.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Żmija
Prowadzący grup: Marta Czekaj, Janusz Żmija
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Żmija
Prowadzący grup: Marta Czekaj, Janusz Żmija
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Żmija
Prowadzący grup: Janusz Żmija
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Żmija
Prowadzący grup: Marta Czekaj, Janusz Żmija
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Żmija
Prowadzący grup: Janusz Żmija
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)