Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy kynologii - fakultet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.11s.PK.F.SJ.WETXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy kynologii - fakultet
Jednostka: Zakład Hodowli Koni
Grupy: Weterynaria fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przedstawienie podstaw hodowli psów. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na pochodzenie psów, ich dzikich kuzynów oraz różnice międzyrasowe, formalne aspekty rozmnażania i ochrony psów, organizację hodowli i użytkowania psów. Podane zostaną podstawowe zasady żywienia, pielęgnacji oraz odchowu szczeniąt. Studenci zapoznają się z działalnością schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz salonu piękności psów.

Pełny opis:

Pochodzenie psa, najważniejsze dzikie psowate

Organizacja hodowli psów, praca hodowlana, wystawy

Pies w domu i w hodowli - organizacja kenelu

Podstawy pielęgnacji psów

Formy użytkowania psów

Odchów szczeniąt, socjalizacja

Pies w prawie

Ochrona psów – schronisko dla bezdomnych zwierząt

Rasy psów wg. klasyfikacji FCI

Praktyczne podstawy pielęgnacji –salon pielęgnacji psów

Literatura:

1. Monkiewicz J., Wajdzik J. 2007. Kynologia, wiedza o psie, UWP

2. Fiszdon K., Redlicki M. 2014. Podręcznik kynologa, ZKwP

3. Kremer E.M. 2015. Rasy psów, Multico

4. Ściesiński K. 2003. Hodowla psów, SGGW

5. Bell J.S., Cavanagh K.E., Tilley L.P., Smith F.W. 2013. Rasy psów i kotów, przewodnik weterynaryjny, Galaktyka

6. Case L. P. 2005. Pies - zachowanie, żywienie i zdrowie, Galaktyka

Efekty uczenia się:

W.11s.PK.F.SJ.WETXX_W1

W.11s.PK.F.SJ.WETXX_W2

W.11s.PK.F.SJ.WETXX_W3

W.11s.PK.F.SJ.WETXX_K1

W.11s.PK.F.SJ.WETXX_U1

W.11s.PK.F.SJ.WETXX_U2

W.11s.PK.F.SJ.WETXX_U3

W.11s.PK.F.SJ.WETXX_K2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów - test pisemny:

Na ocenę 2 <55%

Na ocenę 3 55-60%

Na ocenę 3,5 61-70%

Na ocenę 4 71-80%

Na ocenę 4,5 81-90%

Na ocenę 5 >90%

Zaliczenie ćwiczeń - udział w zajęciach praktycznych, ocena prezentacji multimedialnych, ocena aktywności i zaangażowania

Na ocenę 2 <55%

Na ocenę 3 55-60%

Na ocenę 3,5 61-70%

Na ocenę 4 71-80%

Na ocenę 4,5 81-90%

Na ocenę 5 >90%

Do oceny końcowej wlicza się 50% oceny z wykładów i 50% oceny z ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 22 godzin więcej informacji
Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski
Prowadzący grup: Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 22 godzin więcej informacji
Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski
Prowadzący grup: Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 22 godzin więcej informacji
Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski
Prowadzący grup: Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 22 godzin więcej informacji
Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski
Prowadzący grup: Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 22 godzin więcej informacji
Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski
Prowadzący grup: Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 22 godzin więcej informacji
Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski
Prowadzący grup: Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)