Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wakcynologia weterynaryjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.10s.WWk.F.SJ.WETXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wakcynologia weterynaryjna
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Historia i znaczenie immunoprofilaktyki. Biotechnologia i produkcja antygenów szczepionkowych, rodzaje biopreparatów i immunomodulatorów. Metody oceny nieszkodliwości i skuteczności szczepionek. Zasady rejestracji i dopuszczenia do obrotu biopreparatów w Polsce i UE.

Zasady doboru, techniki i schematy szczepień u rożnych gatunków zwierząt: świń, bydła, koni, psów , kotów. Przeciwwskazania i ograniczenia stosowania immunoprofilaktyki. Ujemne konsekwencje nadmiernego pobudzenia układu immunologicznego. Powikłania poszczepienne.

Pełny opis:

Historia i znaczenie immunoprofilaktyki. Biotechnologia i produkcja antygenów szczepionkowych, rodzaje biopreparatów i immunomodulatorów. Metody oceny nieszkodliwości i skuteczności szczepionek. Zasady rejestracji i dopuszczenia do obrotu biopreparatów w Polsce i UE.

Zasady doboru, techniki i schematy szczepień u rożnych gatunków zwierząt: świń, bydła, koni, psów , kotów. Przeciwwskazania i ograniczenia stosowania immunoprofilaktyki. Ujemne konsekwencje nadmiernego pobudzenia układu immunologicznego. Powikłania poszczepienne.

Literatura:

Podstawowa: D.C. Sellon & M. T. Long, Equine infectious diseaes 2nd edition, Saunders, 2013

Choroby zakaźne psów i kotów red. C.E. Greene, Galaktyka 2010

Zygmunt Pejsak, ochrona zdrowia świń, PWR, Poznań 2007

Uzuepłnijając: O.I.E., 2008r., Manual of Standards for Diagnostic tests and Vaccines, 6th Edition

Zalecenia do szczepień psów i kotów, opracowanie WSAVA, tłumaczenie i wydanie PSLWMZ, 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie historie immunoprofilaktyki i jej znaczenie w zwalczaniu chorób zakaźnych ludzi i zwierząt, a także zna rodzaje oraz główne zasady przygotowania preparatów stosowanych w immunoprofilaktyce, tzn metody ich ocen i zasady dopuszczenia do obrotu. Ograniczenia immunoprofilaktyki i możliwe powikłania występujące w wyniku stosowania szczepionek i preparatów immunomodelujących.

Umiejętności: absolwent potrafi: umiejętnie dobierać i stosować preparaty immunoprofilaktyczne dla zwierząt gospodarskich, koni, psów, kotów. potrafi dobrać właściwe postępowanie w przypadku wystąpienie reakcji nadwrażliwości lub innych powikłań poszczepiennych .

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do do poddawania analizie podjętych decyzji wobec zwierząt dla

dobra ochrony zdrowia populacji.ustawicznego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Sposobem weryfikacji jest pisemne zaliczenie końcowe. Na zaliczeniu

obowiązuje materiał prezentowany na wykładach oraz ćwiczeniach (50% +

50%). Zaliczenie obejmuje 10 pytań otwartych (za każde pytanie możliwe

jest uzyskanie 2 punktów, w sumie za zaliczenie 20 pkt. Każde pytanie

oceniane w skali 0; 0,5; 1; 1,5; 2)

Ocena końcowa z przedmiotu jest wystawiana na podstawie ilości punktów

uzyskanych podczas zaliczenia końcowego.

Ocena końcowa:

0-60% (0-12 pkt) – ocena 2

60,5-68% (12,5-13,5 pkt) – ocena 3

69 – 76,5 % (14-15 pkt) – ocena 3,5

77 – 85 % (15,5-17pkt) – ocena 4

85,5 – 93,5 % (17,5-18,5 pkt) – ocena 4,5

93,5-100% (19-20 pkt) – ocena 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Pejsak, Kazimierz Tarasiuk
Prowadzący grup: Zygmunt Pejsak, Kazimierz Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Pejsak, Kazimierz Tarasiuk
Prowadzący grup: Zygmunt Pejsak, Kazimierz Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Pejsak, Kazimierz Tarasiuk
Prowadzący grup: Zygmunt Pejsak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)