Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obliczenia chemiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.KTW.OBLCH.NI.TTZTX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obliczenia chemiczne
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów
Grupy: Technologia żywności, 1 semestr, N inżynierskie 3,5 roku
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu Obliczenia Chemiczne jest przygotowanie studentów do samodzielnego wykonywania obliczeń oraz eksperymentów chemicznych związanych z tematyką ćwiczeń laboratoryjnych z chemii oraz przedmiotów pokrewnych, a także niezbędnych w pracy zawodowej technologa żywności, w tym szczegółowych analiz chemicznych składników i dodatków do żywności. Zakres ćwiczeń obejmuje podstawowe prawa stechiometrii, przygotowywanie roztworów o znanym stężeniu, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, równowagi w roztworach wodnych oraz podstawy analizy objętościowej i wagowej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnego wykonywania obliczeń chemicznych związanych z tematyką ćwiczeń laboratoryjnych z chemii oraz przedmiotów pokrewnych, a także niezbędnych w pracy zawodowej technologa żywności.Szczegółowa tematyka ćwiczeń:1. Układ jednostek SI ? jednostki podstawowe, pokrewne iuzupełniające ? przeliczanie jednostek.2.Pisanie wzorów pierwiastków, związków chemicznych, nazewnictwo nieorganicznych związków chemicznych. Układanie równań reakcji chemicznych, dobór współczynników stechiometrycznych. Podstawowe prawa chemiczne. Mol, masa molowa, objętość molowa gazów. Obliczenia stechiometryczne na podstawie przebiegu reakcji.

3. Sposoby wyrażania stężenia roztworów: stężenie procentowe, molowe, ułamki: molowe, objętościowe, masowe. Przeliczanie stężeń. Sporządzanie roztworów o żądanym stężeniu. Rozcieńczanie i mieszanie roztworów. Reakcje w roztworach.

4. Równowagi jonowe w roztworach: dysocjacja ? stała i stopień dysocjacji, elektrolity mocne i słabe. Hydroliza, iloczyn jonowy wody, odczyn roztworów - pH , pOH. Roztwory buforowe ? obliczenia.

5. Rozpuszczalność. Iloczyn rozpuszczalności, wytrącanie osadów.

Literatura:

1. Chemia Ogólna; L. Pajdowski; PWN, Warszawa 1999.

2. Chemia. Podstawy i zastosowania; M.J. Sienko, R. A. Plane, WNT, Warszawa 2002.

3. Obliczenia chemiczne. Zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej nieorganicznej ; praca zbiorowa pod redakcją A. Śliwy; PWN, Warszawa 1987.

4. Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej ; praca zbiorowa pod redakcją Z. Galusa; PWN, Warszawa 2002.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.